Свиневъдство

Свинекомплексът заедно с ПСОВ и торовото стопанство са изградени през 1976 г. През декември 1997 г. 80% от капитала на „СУК“ ЕАД (с едноличен собственик държавата), става собственост на ЕТ “Манекс-Наско Манасиев“. Така дружеството продължава своята дейност като „СУК“АД, а през 1998 г. става изцяло частна собственост. През август 2002 г. капиталът на дружеството е увеличен, като ЕТ “Манекс-Наско Манасиев“ притежава 100% от капитала. През август 2005 г. е променено името на дружеството от „СУК“АД на „МАНЕКС СЪН“АД.

Комплексът се намира на 20 км от град Варна, в индустриалната зона на с. Слънчево и на 8 км от природната забележителност Побити камъни и се простира на площ от над 300 дка.

При пълен капацитет, в помещения изцяло оборудвани от немската компания BigDutchman, се отглеждат около 46 хиляди свине - за разплод, подрастващи и за угояване. Предприятието има капацитет да произвежда 78 хиляди угоени прасета годишно. Всички животни са датски хибриди от селекционните центрове на Danish Genetics. За получаването на висококачествено месо не е достатъчна само генетика. Необходимо е пълноценно и качествено хранене, с високо съдържание на протеин и енергия, което осигурява натрупването на постно месо. Усилията на всички работещи в предприятието са насочени към отглеждането на животни, прилагайки балансирано хранене с отчитане на възрастовата група, проследяване на съдържанието на суров протеин; прилагане на многофазови хранения според нуждите от енергия, лесносмилаеми аминокиселини и минерали. Произведените угоени прасета се характеризират с отлични кланични качества и висок процент постно месо в трупа. Свинекомплексът „Манекс Сън“ АД доставя свинско месо за месопреработватели и търговци, търсещи постоянно качество, целейки максимално да удовлетворява нарастващото търсене на качествено, диетично и полезно свинско месо.