Партньори

Партньори

Искрено вярваме, че в съвременния свят успехът е резултат от общите усилия на много хора. Никой бизнес не съществува сам за себе си. Всеки бизнес се развива в постоянна взаимовръзка с други. С икономическа група МАНЕКС работят стотици хора и фирми, на които компаниите ни разчитат, за да можем във всеки един момент да отговорим на изискванията за качество на нашите клиенти. Ние гледаме на търговските си и бизнес партньори като на съюзници в името на постигане на устойчиво взаимно сътрудничество и развитие.

danbred logo MSD boehringer ingelheim bauer gruppe logo GSI logo magapor ceva logo