Търговия със зърно

Дейността с най-дълготрайни традиции в развитието на компаниите в икономическа група „Манекс“ е дейността по закупуване и продажба на широка гама зърнени култури и продукти, между които преобладават царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед, соев шрот, слънчогледов шрот и др. Собствената зърносушилня и модерна лаборатория с възможности за експресен, точен и експертен анализ гарантират качеството и позволяват пълен контрол на зърното.

Обемът на търговията ни със зърнени култури годишно възлиза на около 100 хиляди тона, от които 25 хиляди тона се изразходват за собствени нужди. Фирмата си партнира с големите земеделски производители от Плевенска, Русенска, Варненска, Шуменска, Добричка, Разградска и Търговищка области.

Поддържаме отлични връзки на сътрудничество с български и международни търговски компании като АДМ България Трейдинг ЕООД, Билдком ЕООД, Папас Олио АД, Зърнени храни – гр.Силистра АД, Амилум България ЕАД, Bunge Romania SRL, ADM Romania Trading SRL,  Cargill Agricultura SRL и др.