Търговия с финансови инструменти

Финансовите пазари в основата си не се отличават много от другите пазари, където се купуват и продават стоки и продукти. Финансовите пазари са насочени към закупуване, продажба и притежаване на финансови продукти и активи. Модерните финансови пазари се разшириха експоненциално през последните няколко десетилетия и сега предлагат много видове финансови инструменти. Решихме да се възползваме от изобилието от възможности за търговия и инвестиции в различни видове финансови инструменти и се развиваме в този пазар.