Фуражопроизводство

furajoproizvodstvo 2Фирма “Манекс сън" АД разполага със собствен новоизграден фуражен цех включващ: микродозираща линия с предварително смесване на добавки; линия за впръскване на растителни мазнини. Модерната система за автоматизация и компютърен контрол на производствените процеси позволява проследимост на изпълнението на всеки шарж, от всяка партида, за всяка суровина. Това гарантира производството на безопасни пълноценни комбинирани фуражи в насипен вид. Капацитетът на фуражният цех при едносменен режим на производство е 15 тона на час.

При производството на смеските се използват само висококачествени компоненти и добавки, като целта е да се използват основно такива с естествен произход. Не се използват хормони и стимулатори на растежа, разчита се само на прецизното балансиране на хранителния състав на рецептите.

Във фуражния цех работи НАССР система, която осъществява пълна проследяемост и контрол на производството на фуражни смески - от произхода на доставените суровини до крайния продукт. В собствена лаборатория ежеседмично се контролират показателите на произведените фуражни смески.

 

 

 

 Галерия

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com