Проекти

Инвестиционната програма на „МАНЕКС СЪН“ АД  предвижда изграждане на нова фотоволтаична централа с инсталирана мощност над 30 000 kWp върху собствени на дружеството терени с площ от 270 дка в землището на с. Баново, общ. Суворово. Вярваме, че производството на енергия от възобновяеми източници може да играе важна роля като двигател на устойчивото развитие в селските райони.