Проекти

В момента тече проучване за поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент  1069/2009. В свинекомплекса на „МАНЕКС СЪН“ АД  край с. Слънчево има необходимост от обезвреждане на животински трупове, които се образуват при нормалната, ежедневна експлоатация на обекта. 

Предвижда се инсенератора да бъде поставен на собствена на дружеството малка площадка – до 200 кв.м., инсенератор, който е монтиран на мобилна платформа. Инвестицията се налага с цел минимизиране на риска предвид усложнената епизоотична обстановка в страната и риск от разпространението на Африканската чума по свинете (АСЧ). Чрез собствен инсенератор ще се създаде възможност за обезвреждане на труповете на умрелите животни в най-кратки срокове, на територията на свинекомплекса няма да влизат чужди автомобили, ограничават се рисковете при транспорта от разпространението (внос/износ) на инфекционен материал.