Проекти

Завърши разширението на складовото стопанство силозен тип чрез изграждане на 2 броя силози с капацитет по 5 тона за съхранение на зърно заедно с необходимото оборудване за зареждане и разтоварване на новата вместимост. С приключването на проекта на 1 юли 2022г. капацитетът на зърнобазата стана 50 хиляди тона.

suhranenue zarno 1