Проекти

Предстои разширение на складово стопанство силозен тип чрез изграждане на 2 броя силози с капацитет по 5 тона за съхранение на зърно заедно с необходимото оборудване за зареждане и разтоварване на новата вместимост. При приключване на проекта на 1 септември 2021г. капацитетът на зърнобазата ще стане 50 хиляди тона.