Проекти

През 2022 година „МАНЕКС СЪН“ АД  със съдействието на немската инженерингова компания Wagner Feedmill & Silo Plants GmbH завърши изграждането и пусна в експлоатация нов модерен фуражен завод за производство на комбиниран фураж с капацитет 15 тона/час готова продукция, който ще задоволяват изцяло нуждите на свинекомплекса.

project 333