Проекти

След извършената реконструкция свинекомплексът разполага със съвременна и високоефективна локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за пречистване на всички производствени и битово-фекални отпадъчни води, генерирани на територията на предприятието и торово стопанство, отговарящи на изискванията на НДНТ.

project 444

ЛПСОВ е проектирана да включва механично пречистване; двустепенно биологично пречистване и зелен биофилтър за допречистване на производствени и битово-фекални отпадъчни води от предприятието. Инвестиционна мярка разкриваща стремежа ни да спазваме всички национални и европейски изисквания и норми за опазване на околната среда.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com