Начало

Икономическа група МАНЕКС развива успешно своята дейност в няколко направления:
месопроизводство, търговия и съхранение на зърнени култури, производство на комбинирани фуражи, 
търговия с финансови инструменти и търговия с недвижими имоти

Групата обединява следните свързани дружества:

„ЕТ Манекс“ – Наско Манасиев”
„Манекс сън” АД
„Манекс” ООД
„Манекс стар” ООД.