» English » Deutsch

 

Икономическата група МАНЕКС развива успешно
своята дейност в няколко направления:
месопроизводство, търговия със зърнени култури,
управление на активи и инвестиционно строителство

Групата обединява следните свързани дружества:
ЕТ Манекс – Наско Манасиев”, „Манекс сън” АД, „Манекс” ООД и „Манекс стар” ООД.

История

Създаден през 1995 г., ЕТ „Манекс – Наско Манасиев” се занимава с търговия със селско-стопанска продукция. През 1997 г. фирмата разширява дейността си със закупуването на свинеугоителния комплекс в с. Слънчево – „СУК” АД, водещ производител на угоени свине в Североизточна България от изграждането си през 1985 г.

 

 


All rights reserved.