» English » Deutsch

 

Месопроизводство -
Свинекомплекс ”Манекс сън” АД

Комплексът се намира на 20 км от град Варна и доставя свинско месо за месопреработватели и търговци, търсещи постоянно качество. При пълен капацитет, в изцяло реновирани помещения от немската компания BigDutchman, се отглеждат около 30 хиляди свине - за разплод, подрастващи и за угояване. Всички животни са датски хибриди от световноизвестния селекционен център DanBred. Произведените угоени прасета се характеризират с отлични кланични качества и висок процент постно месо в трупа.

Цех за производство
на комбинирани фуражи

Фирма “Манекс сън" АД разполага със собствен фуражен цех включващ: микродозираща линия с предварително смесване на добавки; линия за впръскване на растителни мазнини, както и с пакетираща инсталация. Модерната система за автоматизация и контрол на производствените процеси позволява проследимост на изпълнението на всеки шарж, от всяка партида, за всяка суровина. Това гарантира производството на безопасни пълноценни комбинирани фуражи в насипен и пакетиран вид. Капацитетът на фуражният цех при едносменен режим на производство е 1500 тона на месец.

Съхранение и търговия със зърнени култури

Комплекса разполага със собствена зърнобаза с капацитет 40 хил. тона позволяваща съхранението на всички видове зърнени култури. Към нея е въведена в експоатация зърносушилня и модерна лаборатория позволяваща пълен контрола при приема на суровините. Състоянието на приетото в базата зърно се следи и поддържа от компютъризирани системи за термоконтрол и активна вентилация.

Управление на активи и
инвестиционно стороителство

Инвестиционната дейност на групата е съсредоточена в фирмите „Манекс” ООД и „Манекс стар” ООД. Фирмите инвестират в продължение на 10 години в недвижими имоти в различни точки от страната. Изграждат, продават и преотдават офисни, жилищни и промишлени сгради.

 


All rights reserved.